Абонамент за свежи идеи за дома и градината
cat_ID; ?>
">

Увеличава се търсенето на жилищни и потребителски кредити

Дом и градина; юли 20, 2011 – 8:55 am - Категория: новини

Има повишено търсене на потребителски и жилищни кредити. Това обаче все още не е тенденция, рано е да се говори и за положителни сигнали. Въпреки увеличението на подаваните молби за кредитиране при потребителските заеми няма изразена тенденция за нарастване на потреблението. Хората вече подхождат много по-предпазливо и по-информирано при искане на кредит. Тези наблюдения показа проучване на “Дневник” сред банките, които са по-активни с промоционални оферти на пазара (Банка ДСК, Пощенска банка, Уникредит Булбанк, Societe Generale Експресбанк, ОББ, СИБанк, Банка Пиреос).

В последната година предлагането на кредитни продукти с намалена лихва и/или такси за определен период се оформи като силно активна маркетингова политика от страна на банките. По този начин те демонстрират готовността си за отпускане на заеми. На този етап крайният резултат от агресивния маркетингов подход е, че се наблюдава повишение на търсенето и при жилищните, и при потребителските заеми.

Според Емил Ангелов, заместник главен изпълнителен директор на Банка Пиреос България, “през последните две тримесечия има увеличаване на исканията за ипотечни кредити в сравнение с предходните тримесечия на 2010 г. и 2009 г.”. По думите му същата тенденция се наблюдава и при потребителските кредити.

По-значителното раздвижване при исканията се отчита след март 2011 г. според него. И Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, преди десетина дни коментира, че има увеличение на молбите за кредитиране, като юни е първият месец, в който това се усеща по-осезаемо. Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБанк, също смята, че определено се наблюдава повишено търсене, особено при ипотечните заеми, но за потребителските все още е по-характерно силното погасяване на отпуснати вече кредити.

От Банка ДСК посочиха, че за първите пет месеца на тази година има ръст на обема при новите потребителски заеми, но това все още не е тенденция. “За да говорим за тенденции при кредитирането, трябва да наблюдаваме процеса поне четири последователни тримесечия, така че не бих искал да правя още заключения”, коментира и Емил Ангелов.

От Банка ДСК допълниха, че има и сезонност в поведението на клиентите. От Societe Generale Експресбанк казват, че за тяхната банка наблюдаваният ръст в потребителското кредитиране е около 50% на годишна база, а при ипотечните заеми – около 40%.

Въпреки ръста в търсенето на кредити в банкирането на дребно и увеличението на подаваните искания за отпускане на заеми остава разликата с ръста на кредитирането и увеличаването на портфейла на системата. Тоест важно е срещу по-големия обем подадени молби дали има по-голям обем реално отпуснати заеми.

Данните на БНБ към края на май (тези за юни предстои да бъдат публикувани в края на този месец – бел. ред.) показват,че трети пореден месец потребителските заеми имат нарастване. То обаче е символично – с 11 млн. лв. през март, 3 млн. лв. през април и 15.5 млн. лв. през май.

За да се получи видимо нетно нарастване на портфейла, е необходимо обемът на новоотпуснатите кредити да превишава по-значимо този на погашенията по съществуващите. Освен това, за да бъдат устойчиви тези данни, са необходими не само три поредни месеца, а поне няколко поредни тримесечия.

Потребителските кредити намаляваха в продължение на около година и половина заради свитото потребление, като портфейлът им все още не се е стабилизирал и на годишна база отчита свиване – с 1.2%. Това е така, тъй като все още преобладава силното погасяване (за което статистика в БНБ не се поддържа) на съществуващи заеми, като и средният обем на новооотпуснатите пада непрекъснато, посочиха банкери. Така увеличеното търсене на потребителски заеми на този етап не може да се каже, че е знак за повишено потребление.

За разлика от тях жилищните кредити запазват устойчив ръст през периода на кризата, като към края на май годишното им нарастване е с 2.6%. Именно за този тип заеми банките започнаха да пускат първите си промоционални оферти с намалени и дори фиксирани за определен период лихви и понижени такси още от миналата година.

Това е сегментът в банкирането на дребно, на който институциите залагат за по-бързо възстановяване на кредитирането. Този тип заеми са с по-добро обезпечение (ипотека на имот) и имат по-облекчено регулаторно третиране (по-ниски рискови тегла и съответно се иска заделяне на по-малко капитал за тях).

Така на този етап ценовите оферти за тях вече са “изстискани” до максимум като възможност за намаление на лихви и такси според банкери. Все още обаче т.нар. качествени критерии (различни от лихвата и таксите) за отпускане на кредити не са разхлабени, което затруднява клиентите да отговорят на условията на банките за кредитиране. Това обаче е обусловено от риска в икономиката и средата.

Дневник
Вашият отговор по темата:

Current month ye@r day *

Етикети: , , , , , , ,
Категория: новини | Няма коментари »